Nyilatkozz személyi jövedelemadód 1%-áról!

Nyilatkozz személyi jövedelemadód 1%-áról!

Kérjük, támogasd Te is a hazai Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány munkáját, hogy a beteg gyermekek a kórházi kezelésük ideje alatt otthonos körülmények között, családjuk körében gyógyulhassanak!

Hamarosan kezdődik az adóbevallások elkészítésének ideje. 2021-ben is lehetőség van arra, hogy minden adózó rendelkezzen, nyilatkozzon az állam felé befizetendő személyi jövedelemadó 1%-áról.

a) Az első 1% regisztrált civil szervezetek részére,

b) a második 1% pedig technikai számmal rendelkező bevett egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat számára ajánlható fel.

Nyilatkozni néhány perc alatt, egy egyszerű nyomtatvány kitöltésével lehet, amely akár online, akár postai úton elküldhető az adóhatóság részére.

A Ronald Házakat üzemeltető Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány minden támogatást, így az adó 1% felajánlást is, a hazai missziójának bővítéséhez, fejlesztéséhez használ fel.

Kérjük, támogasd Te is a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány hazai tagozatának munkáját, hogy a beteg gyermekek a kórházi kezelésük ideje alatt otthonos körülmények között, családjuk körében gyógyulhassanak!

Letöltöm a 20EGYSZA Nyomtatványt!

Hogyan ajánlható fel az 1+1%?

Magánszemélyek

a) Elektronikusan, amennyiben rendelkezik elektronikus tárhellyel:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a személyi jövedelemadó bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

b) Papírra nyomtatott formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján:

  • a személyi jövedelemadó bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • amennyiben a munkáltatója vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Fontos, hogy diák munkavállalók is rendelkezhetnek az 1+1%-ról a 19EGYSZA jelű nyilatkozat kitöltésével. A kitöltött nyilatkozatot papír alapon, postán vagy személyesen, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan küldhetik el a lakhely szerint illetékes NAV-kirendeltségnek 2020. május 20-ig.

Fontos, hogy diák munkavállalók is rendelkezhetnek az adó 1%-ról a 20EGYSZA jelű nyilatkozat kitöltésével.  A kitöltött nyilatkozatot papírra nyomtatott formában, postán vagy személyesen, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan küldhetik el a lakhely szerint illetékes NAV-kirendeltségnek 2021. május 20-ig.

Egyéni vállalkozók

a) Elektronikusan

  • az adóbevallás részeként, a 20EGYSZA nyilatkozat kitöltésével 2021. május 20-ig
  • ügyfélkapu regisztráció birtokában a NAV e-SZJA oldalán 2021. május 20-ig.

b) Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen:

  • a lakhely szerint illetékes NAV-kirendeltségnek 2021. május 20-ig.

Köszönjük támogatásod!