Nyilatkozz személyi jövedelemadód 1%-áról!

Nyilatkozz személyi jövedelemadód 1%-áról!

Kérjük, támogasd Te is a hazai Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány munkáját, hogy a beteg gyermekek a kórházi kezelésük ideje alatt otthonos körülmények között, családjuk körében gyógyulhassanak!

2023-ban is lehetőség van arra, hogy az állam felé befizetendő adó 1+1%-áról rendelkezzünk, nyilatkozzunk.

a) Az első 1 % regisztrált civil szervezetek részére,

b) a második 1 % pedig technikai számmal rendelkező bevett egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára adható.

A Ronald Házakat és a Ronald McDonald Családközpontot üzemeltető Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány minden támogatást, így az adó 1% felajánlást is a hazai missziójának bővítéséhez, fejlesztéséhez használ fel.
Kérjük, támogasd Te is a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány hazai tagozatának munkáját, hogy a beteg gyermekek a kórházi kezelésük ideje alatt otthonos körülmények között, családjuk körében gyógyulhassanak!

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány adószáma: 18048353-1-43

Hogyan ajánlható fel az 1+1%?

Magánszemélyek

a) Elektronikusan, amennyiben rendelkeztek elektronikus tárhellyel:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 22EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

b) Papír alapon, nyomtatott formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain május 22-ig személyesen, illetve meghatalmazott útján:

  • a személyi jövedelemadó bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon,
  • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2023. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Fontos, hogy Diák munkavállalók is rendelkezhetnek az 1+1%-ról a 22EGYSZA jelű nyilatkozat kitöltésével.  A kitöltött nyilatkozatot papír alapon, postán vagy személyesen, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan küldhetitek el a lakhely szerint illetékes NAV-kirendeltségnek 2023. május 22-ig.

Egyéni vállalkozók

a) Elektronikusan

  • az adóbevallás részeként, a 22EGYSZA nyilatkozat kitöltésével 2023. május 22-ig.
  • ügyfélkapu regisztráció birtokában a NAV e-szja oldalán 2023. május 22-ig. 

b) Papír alapon, nyomtatott formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen:

Köszönjük támogatásod!